Extensu Privacy statement

Privacy Statement

mFLOR International BV (“Extensu”) statutair gevestigd in Twello en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08179562, wil u als bezoeker van onze website www.extensu.com graag informeren over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens en cookies.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoonsgegeven kan zijn een naam of telefoonnummer, maar ook een geboortedatum, postcode met huisnummer of een IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Extensu en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens verstrekt op de website omdat u een vraag wilt stellen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Dus, indien u een vraag stelt, zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u een antwoord te kunnen geven. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Welke rechten heeft u betreffende uw persoonsgegevens?

Als u besluit dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze nieuwe producten en/of diensten, kunt u dat eenvoudig kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of onderaan de betreffende mailing van Extensu de link te gebruiken om u eenvoudig af te melden. Tevens heeft u het recht om ons inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of te verwijderen. Onze contactgegevens staan onderaan dit Privacy Statement.

De door Extensu gebruikte cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Welke cookies gebruikt Extensu?

Wij maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Wel maken wij gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden (https://policies.google.com/technologies/cookies). Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, Extensu heeft daar geen invloed op.

De regelgeving op het gebied van privacy (bescherming persoonsgegevens inclusief gebruik van cookies) verandert met enige regelmaat. Het is daarom verstandig om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement wilt u zich dan bij ons melden? Gebruik hiervoor het e-mailadres mailto:sales@mflor.com

Versie: September 2022